Selendi’nin Kazıklı Köyü sınırları içinde yer alan Nurullah Efendi Mezarlığı bulunmaktadır. Bu mezarda bulunduğu söylenen Nurullah Efendi namıyla anılan bir Allah dostunun yattığı bilinmekte olup Manisa’nın İlçeleri Selendi, Kula, Demirci, Kütahya’nın birçok İlçesi,Uşak ve civarından birçok çocuk sahibi olamayan aileler bu mezarlıkta bulunan Nurullah Efendi Yatırına gelerek dilekte ve adakta bulunurlar. Dileklerinin gerçekleştiğine inanan insanlar özellikle cumartesi günleri buraya gelerek adak kurbanlarını keserler ve halka dağıtırlar. Buraya bağlanıp çocuk dileğinde bulunan insanlar çocukları erkek olursa Nurullah, kız olursa Fadime ismini koyarlar. Selendi ve civarında bu isimlerin çokluğunun sebebi budur. Nurullah Efendi diye bilinen Allah dostunun eşinin adının da Fadime olduğu bilinmektedir.

Bu türbenin tarihi hakkında yazılı kaynaklarda detaylı bilgi bulunmamakla birlikte yöre halkının yaşlıları burada çok eski tarihlere dayalı bir yerleşim yerinin olduğunu söylemektedirler. Hatta mezarlığın kuzeyinde büyük bir köy yıkığı ve bu köye ait bir minarenin en alt kısmının kalıntıları bulunmaktadır. Bu yerleşim yerinin tarihi hakkında yaşayan kaynaklar çok az bilgiye sahiptir. Bu da gerçekten bu mezarlığın ve burada kurulan köyün tarihinin çok eskilere dayandığını göstermektedir. Köyün yıkılma sebebinin nüfusun artmasıyla bölgede açılan kuyulardan elde edilen suyun ihtiyacı karşılamaması olma ihtimali büyüktür. Çünkü bu mezarlığın çevresinde sürekli akan hiçbir kaynak suyu yoktur. Nurullah Efendi’nin bölgede altı adet kuyu kazdırdığı hala bu kuyulardan bir kısmının kullanıldığı biliniyor. Yörede anlatılan bir menkıbeye göre kendisi ve eşi adına yan yana iki kuyu kazdırmış, kendi adına kazdırdığı kuyudan su çıkmazken eşi adına kazılan kuyudan su çıkmıştır.  Bunun üzerine eşinin alaycı bir şekilde bir de “ermiş insan olduğun söyleniyor; bak kazdığın kuyudan su çıkmadı” demesi üzerine: ‘ Senin kuyunun suyu içilmesin’ dediği rivayet edilir. Bunun üzerine eşinin adına kazılan kuyunun suyunun acı bir tadı olması nedeniyle zamanla doldurulmuş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Kendi adına kazılan kuyu kış mevsiminde derelerden akan sularla doldurulup yaz mevsiminde yöre halkı tarafından hala içme suyu olarak yararlanılmaktadır.
Allah dostu olarak bilinen bu zata Selendi ve yakın çevresinden halkın itibar edip dua ve dilek için gelmesine rağmen yetkililerden gerekli ilgiyi görememekte ve bir harabeyi andırmaktadır. Nasıl ki Kula Yunus Emre Türbesi halkın ilgi odağı ise burası da tanıyanlar tarafından ilgi odağı olmaktadır. Bunun ispatı nüfus müdürlüğünden Nurullah ve Fadime isimlerinin dökümü çıkarıldığında mümkün olacaktır. Hatta Uşak ve Kütahya illeri ile Kula, Demirci gibi ilçelerimizde bulunan ve bu ismi taşıyan insanlardan çoğunluğu da isimlerini bu yatırdan almışlardır. Bu mezarlığın tarihi Osmanlı tarihi ile eşdeğer olabilir. Bazı mezar taşlarında 400 yıl öncesine ait tarihler okunmaktadır. 
Kuraklık olduğunda çevre köyler genellikle bu yatırın çevresine gelerek hayır davetleri ve yağmur duası yapmaktadırlar.
Ayrıca bu yatırın bulunduğu mezarlık Selendi merkeze bağlı Yıldız, Dere Mahalle, İmamlar Mahallesi, Molla Ahmetler Köyü, Kazıklı Köyü ve Yenice Köyü halkının çoğunluğunun da ölülerini defnettikleri mezarlık olarak kullanılmaktadır.