HERMOS
MÖ.1200’ de Ege göçleri sırasında Yunanistan’dan buraya gelen topluluklar yerli halk ile kaynaşarak yeni bir kültür oluşturmuşlardır.
Bir başka iddia ise; Tanrı Hermos : Yeryüzündeki tüm tatlı su akıntılarının, nehirlerin, derelerin, çayların, ırmakların tanrıları olan , Okeanos ile Tethys'in oğullarıdır. Thetis’in doğurduğu 25 ırmak adı verilir.

Nil, Maiandros(Menderes), Hermes(Gediz), Kaikos(Bakırçay)bunların başlıcalarıdır.Deniz tanrısı Poseidon, tüm nehir tanrılarının kralı sayılmıştır.Deniz tanrısı Poseidon, tüm nehir tanrılarının kralı sayılmıştır. Hermos ise gedize ismini veren nehir tanrısının ismidir.Manisa’nın Hermokapelaia Antik Kenti-Manisa Göl Marmara ilçesindedir. Hellen dilinde “Tanrı Hermes’in meyhanesi” anlamına gelmektedir. 
 M.S. İkinci yüzyılda yaşamış antik dönem gezgin, yazar ve coğrafyacısı PAUSANIAS ise ;”Uşak(Temenouthyrai) ı ziyaret etmiş ve  Gediz nehrinin bir kolu olan Dokuzsele Deresi'nin antik çağdaki adı HİLLOS idi. Adını yerin tanrısı (Titan) GAEA'nın oğlu Hillos'tan almıştı." diye rivayet eder.

Yunanistandan bize ulaşan takipçimizin verdiği bilgiye göre, Selendi'de bulunan bu ayak, nehir tanrısı hermesin sağ ayağıdır. Zeus tarafından hermese bir çizme hediye edilir. Hermes Apollonun ineklerin çalmıştır. Apollon hermesi bu noktadan çayın karşısına atlayacakken taşa çevirir. Hermesten günümüze kalan bu ayaktır. (Bilgi:Andreas rhodes)