Elektriksel olarak GND veya Eksik DC gerilim'in referans noktası olarak kabul edilir. Ancak DC Gerilimde isterseniz +'ucuda referans olarak alabilirsiniz. Bu durumlar'da neler olur ne durumda hangi uç referans alınır bunlarla ilgili bildiklerimi sizlere aktaracağım.  Öncelikle güç kaynaklarının - uçlarının birleştirilme nedeninde bahsedeğim. Güç kaynaklarına bağlanan yük iki ucunda oluşan potansiyel fark ile çalışır. Aslında güç kaynağı iki ucunun arasında potansiyel bir fark oluşturur ve akımı sağlar. Şimdi iki güç kaynağımız olsun ve 1. Güç kaynağından +'yı 2. Güç kaynağından +'yı alalım diğer uçlar boşlukta kalsın. Diğer uçlar boşlukta olduğu ve güç kaynakları'da birbirinden bağımsız olduğu için uçların arasındaki potansiyel fark oluşmaz çünkü iki güç kaynağının birbiri ile arasındaki referans bağlantısı ve noktası yoktur. Birbiri ile bir referans bağlantısı alamadığımız için bir potansiyel fark oluşmaz. Oluşursa bile bu parazitten ibaret olur.


Şimdi iki güç kaynağının - (eksi) uçlarını birleştirelim. Eksik uçlarını birleştirip diğer kalan 2 artı ucuda yüke bağlayalım. Bu durumdada -'leri referansladığımız için referans noktası ile her iki ucun arasındaki potansiyel fark örneğin 12V'luk bir güç kaynağı ise bunlar +12V'dur. Elimizde İkitane +12V vardır. bunları sayı doğrusuna koyduğunuzda arasındaki potansiyel fark 0'dır Yani iki ucu ölçtüğünüzde 0 Volt ölçersiniz. Ancak Referans noktası ile yani eksiler ile her iki artı uç arası 12V'tur. Şimdi + (artı) uçları referanslayalım. Yine 12V olsun. Aslında sonuç aynı. + Referans noktaları ile elimizde kalan her iki uç arasındaki potansiyel fark -12V dur. Boşta kalan iki ucu ölçer isek yine göreceğimiz değer 0V'dur. Çünkü referans noktası ile her iki ucun arası -12V olduğu için  ikiside sayı doğrusunda aynı noktadır ve arasındaki potansiyel fark 0'dır. Şimdi bir güç kaynağının + diğer güç kaynağının - ucunu birleştirip referans noktasını almak istersek iş değişir. Referans noktası ile bir ucun potansiyel farkı +12V iken diğer güç kaynağının potansiyel farkı -12V'dur boştaki iki ucu ölçmek istediğinizde -12v ile +12v arasında bulunan 24V değerini ölçü aletinde görürsünüz. 


Peki bir güçkaynağı 5V diğeri 12V ise ve eksi uçları referans alınırsa neler görülür. İşte buradada aynı mantık uygulanır. - Uçlar referans lanır ise diğer boşta kalan uçlardan birinin potansiyel farkı +5V diğeri ise +12V olur. Bu iki uc arasındaki potansiyel fark ise 7V olur. Çünkü sayı doğrusuna koyduğunuzda +5 ile +12 Arasında tam +7 fark bulunmaktadır.


Aklınızda bulunan farklı sorularınız var ise yorum olarak yazabilirsiniz.