Selendi Çırak Abla Türbe ve Hikayesi


Çanşa Köyünden Mehmet Değirmenci'nin Rahmetli Annesinin Anlatımıyla ÇIRAK Bacının hikayesi;

Rivayete göre halk arasında Çırak Abla dediğimiz bu kız babası ve üvey annesi ile yaşarmış. Kız çok dinine bağlı bir insan mış. Zamanla bizim deyimimizle erişmişliğe ulaşmış. Her gece uykudan kalkıp köy dışarısında tarlaya gidip orada erenlerle evliyalarla yani insanların göremediği kişilerle belki de meleklerle ibadet ediyormuş.

Nurullah Efendi Mezarı Selendi - YatırSelendi’nin Kazıklı Köyü sınırları içinde yer alan Nurullah Efendi Mezarlığı bulunmaktadır. Bu mezarda bulunduğu söylenen Nurullah Efendi namıyla anılan bir Allah dostunun yattığı bilinmekte olup Manisa’nın İlçeleri Selendi, Kula, Demirci, Kütahya’nın birçok İlçesi,Uşak ve civarından birçok çocuk sahibi olamayan aileler bu mezarlıkta bulunan Nurullah Efendi Yatırına gelerek dilekte ve adakta bulunurlar. Dileklerinin gerçekleştiğine inanan insanlar özellikle cumartesi günleri buraya gelerek adak kurbanlarını keserler ve halka dağıtırlar. Buraya bağlanıp çocuk dileğinde bulunan insanlar çocukları erkek olursa Nurullah, kız olursa Fadime ismini koyarlar. Selendi ve civarında bu isimlerin çokluğunun sebebi budur. Nurullah Efendi diye bilinen Allah dostunun eşinin adının da Fadime olduğu bilinmektedir.

Hermes'in Çizmesi ve Hermos


HERMOS
MÖ.1200’ de Ege göçleri sırasında Yunanistan’dan buraya gelen topluluklar yerli halk ile kaynaşarak yeni bir kültür oluşturmuşlardır.
Bir başka iddia ise; Tanrı Hermos : Yeryüzündeki tüm tatlı su akıntılarının, nehirlerin, derelerin, çayların, ırmakların tanrıları olan , Okeanos ile Tethys'in oğullarıdır. Thetis’in doğurduğu 25 ırmak adı verilir.

Key Manager ile işlerinizi kolaylaştırın.ATN Soft'un yaptığı KEY Manager programı sayesinde standartlaşan tıklama veya klavye işlerinizi makro haline getirerek işlerinizi hızlandırabilirsiniz. Örnek veriyorum her gün yaptığın standart bir iş var veya 3 tuş ile yaptığın CTRL+ALT+DEL işini tek tuşa atamak istiyorsun. Hepsini bu program ile yapabilirsin. Ayrıca sadece klavye tuşları ile ilgili işleri değil. Mause hareketlerinizide kaydedebiliyor. Her işlem yada her hareketten sonra süre veya yeni görev ekleyebiliyorsun. Örnek veriyorum klavyenizdeki "Ins" tuşuna basıldığında CTRL+ALT+DEL'e aynı anda basmış gibi sayacak bir makro oluşturabilirsiniz. veya numaratör'den 1'e bastığınıda ALT+TAB yapıp ekranın biryerine tıklayan bir makro yapabilirsiniz. Aklınız hayalinizin alabileceğinden daha fazlasını bu program ile yapabilirsiniz.